Hva er viktigheten av sosial økologi

Økologi og miljøbevegelser har utviklet seg kraftig de siste tiårene. I dag kan vi finne et ganske bredt utvalg av forskjellige filosofier og tilnærminger som bekrefter hva forholdet mennesker skal etablere med naturen skal være, og på samme måte hvordan resten av sosiale strukturer som interagerer med hverandre skal være.

Innenfor disse bevegelsene er en av de mest fremtredende sosiale økologier, som kombinerer ulike elementer i klassisk økologi og forskjellige politiske bevegelser som definerer denne filosofien og dens måte å forstå verden og forholdet mennesker skal ha til den. Hvis du vil vite grundig hva som er viktigheten av sosial økologi, så vel som den nyeste historien og de definerte målene, fortsett å lese og vi vil fortelle deg det.

Hva er sosial økologi?

Når vi snakker om sosial økologi, henviser vi direkte til Murray Bookchin, en amerikansk historiker og filosof som vi skylder begrepet mynt. Sosialøkologi, også kalt grønn anarkisme eller øko-anarkisme, er en filosofisk strøm som oppstår fra foreningen av klassisk økologi og de anarkistiske nåværende postulatene .

I henhold til Bookchins visjon, selvregulerer naturen autonomt og uten behov for eksistensen av en autoritet som styrer den. På samme måte etablerer alle levende vesener som integrerer det lokale og sammenkoblede relasjoner, noe som fører til en helhetlig visjon (global visjon der alt henger sammen) og som definerer suksessen med natur og biologisk liv i seg selv.

Fortsetter med det samme argumentet, når mennesket etablerer forhold mellom medlemmene eller mellom mennesket og naturen, er disse typer relasjoner basert på et forhold mellom makt og autoritet. Det vil si at den helhetlige og sammenkoblingsvisjonen til hver av delene som utgjør helheten er brutt. Følgelig blir ikke bare den naturlige balansen som tillater en vellykket utvikling av naturen ødelagt, men selve menneskets overlevelse er truet.

Hva er forholdet mellom menneske og natur foreslått av sosial økologi

Gitt denne situasjonen med forstyrrelse av den naturlige balansen som involverer menneskets handling i naturen, foreslår sosial økologi en serie tekniske og politiske aspekter som tar sikte på å omdefinere forholdet mellom menneske og natur med målet å gjenopprette den ødelagte helhetlige balansen.

Tekniske aspekter

Mennesket må bruke sin intelligens for å forvandle sin siviliserende og industrielle handling til en bærekraftig siviliserende og industriell handling, det vil si at menneskets handling ikke innebærer ødeleggelse av naturen. Dette oppnås gjennom bærekraftig utvikling, bærekraftig bioteknologi, bærekraftig arkitektur, etc.

Politiske aspekter

Sosialøkologi omdefinerer de politiske strukturer som menneskelige samfunn er gruppert i for å minimere påvirkningen menneskelige handlinger har på økosystemer. På denne måten benekter sosial økologi de klassiske strukturene i nasjonalstaten og til og med selve staten. I stedet foreslår den å styrke de mer lokalistiske strukturene i det som er kjent som libertarian kommunisme.

Hva er libertarian kommunisme

Ved å ta opp behovet for å reformere sosiale strukturer for å beskytte naturen, foreslår sosial økologi det som kalles libertarian kommunisme, som er et system med territoriell organisering som forlater den klassiske nasjonalstaten til fordel for en modell av menneskelige samfunn der kommunen Han ville ha den høyeste autoritet i å regulere samfunnslivet til innbyggere. Kommunene må naturligvis iverksette nødvendige tiltak for å skape menneskelige samfunn som er i balanse med naturen .

På denne måten ville det være en sosial struktur som ligner den gamle greske polisen (autonome byer) som ville fungere sammen som en føderal organisasjon, med det endelige målet å bevare menneske-natur-forholdet i det helhetlige og samtrafiske forholdet som forsvarer sosial økologi

Så hva er viktigheten av sosial økologi?

Betydningen av sosialøkologi, øko-anarkisme eller grønn anarkisme kommer ikke like mye av muligheten eller ikke å etablere en storstilt føderalistisk modell som ved forslaget om at det til syvende og sist er små handlinger som kan føre til endring. på den måten vi forholder oss til miljøet. Hvis vi tenker på enkeltbyer, kommuner som tar miljøinitiativer på lokalt nivå, vil vi møte en bærekraftig utviklingsmodell som er mye enklere å implementere, både i praksis og på kort tid, enn hvis vi begrenser oss til de store prosjektene som krever justering og samarbeid av stater og internasjonale myndigheter.

Dette betyr ikke at de mest ambisiøse målene som foreslås av de mest relevante politiske myndighetene, må tas av. Imidlertid er det et eksempel på viktigheten av vanlige borgere og lokale myndigheter for å konvertere vårt umiddelbare økosystem (miljøet vi lever hver dag), på et bærekraftig sted og i forbindelse med natur. Hva ville bli utført takket være implementeringen av bærekraftige alternativer og prosjekter som respekterer miljøet og gjenvinner den helhetlige modellen der mennesket utgjør en del av naturen og ikke en voldsom fiende av den i at interessene til begge er uforenelige.

Hvis du vil lese flere artikler som ligner på Hva er viktigheten av sosial økologi, anbefaler vi at du går inn i vår kategori samfunn og kultur.

Anbefalt

Er possums aggressive eller farlige?
2019
Typer av eviggrønne trær
2019
Hypertrofisk kardiomyopati hos hunder - Symptomer og behandling
2019