Fordelene med økologisk landbruk

Organisk jordbruk har mange mål som gradvis blir oppfylt i større eller mindre grad. Å fremme biologisk mangfold, utelukkende bruke naturressurser og råvarer, søke den høyeste ernæringsmessige kvaliteten, skape sysselsetting, søke maksimal mulig utvikling av landdistrikterne eller dempe miljøforurensning er noen eksempler på hva man søker.

Fordeler i sikte

Helse til forbrukere av produkter fra økologisk landbruk er sikret. Ingen biocider eller transgene frø blir brukt, med alt det innebærer. I tillegg gir det flere fordeler for miljøet. De er følgende:

  • Den opprettholder naturtypene til ville dyr, og kjemper for truede arter og de som er i ferd med å være.
  • Stopp ørkenspredningen ved å gjødsle landet.
  • Det fremmer skamløst biologisk mangfold .
  • Den legger sandkornet for dekontaminering av vann, luft, jord, fauna og flora.
  • Det hjelper med vannretensjon og er ikke forurensende for akviferer.

Dessverre er produkter fra økologisk landbruk ennå ikke utbredt i kjøpsvanene til befolkningen. Mange tror feilaktig at de er dyrere, og dette oppfordrer dem til ikke å legge merke til dem.

Hva er økologisk landbruk?

Organisk, organisk eller organisk jordbruk er et dyrkingssystem for en autonom jordbruksbedrift basert på optimal bruk av naturressurser, uten å bruke syntetiske kjemikalier, eller genmodifiserte organismer (GMO) - verken for gjødsel eller for å kontrollere skadedyr— heller ikke for avlinger, og dermed oppnå økologisk mat samtidig som landets fruktbarhet bevares og miljøet respekteres. Alt dette på en bærekraftig, balansert og vedlikeholdbar måte.

Hvis du vil lese flere artikler som ligner på Fordelene ved økologisk landbruk, anbefaler vi at du går inn i kategorien Andre økologier.

Anbefalt

Lær hunden min å ta ballen steg for steg
2019
WagWag
2019
Skumringsdyr - definisjon og 5 eksempler
2019